“I Danmark har vi et skab til ledelse, et lederskab.”

– Så ved vi, hvor vi skal henvende os,  hvis et eller andet ikke er, som det skal være. Skabet har tre hylder med hver sin overskrift.  Nils Villemoes mener, at ledelse drejer sig om at lægge en strategi, udvikle en dertil svarende organisation, men først og sidst er ledelse et spørgsmål om at skabe rammer for det, vi kalder samarbejde.

 

Nils Villemoes er født i Esbjerg i 1941. I næsten fire årtier har han været ansat som lektor  ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Århus. Pludselig eksisterer denne institution ikke længere som selvstændig institution, sådan er det: virksomheder etableres, udvikler sig og forsvinder igen, det er et led i det, vi kalder UDVIKLINGEN og det er i den sammenhæng, interessen for LEDELSE opstår.

 

KONTAKT NILS VILLEMOES